لطفاً براي خارج شدن از صفحه از دكمه خروج استفاده نماييد.
توجه: از کلیک بر روی دکمه Backمروگر خود و باز کردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نماییداداره‌کل مالیات‌برارزش افزوده: عنوان‌مؤدی: نام و نام خانوادگی:
شماره اقتصادی: کدملی: واحدمالیاتی:
آدرس:
درصورت وجود اشتباه در اطلاعات فوق به واحد خدمات مؤدیان اداره کل خود مراجعه نمایید.
   

درخواست گواهینامه پیگیری درخواست‌ها مشاهده وضعیت گواهینامه‌ها