لطفاً براي خارج شدن از صفحه از دكمه خروج استفاده نماييد.
توجه: از کلیک بر روی دکمه Backمروگر خود و باز کردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید


اداره امور مالیاتی شماره شهر شهرستان واحدمالیاتی

نام شخص حقیقی/حقوقی شماره ثبت/شناسنامه محل ثبت/صدور تاريخ ثبت/صدور شناسه ملی/شماره ملی
شماره اقتصادی نوع شخصيت نوع مالکيت تابعيت
آدرس محل سکونت
موضوع فعاليت
اقامتگاه قانونی:
استان: شهرستان: شهر:
کدپستی: تلفن ثابت: تلفن همراه: نمابر:
نشانی کامل:
نشانی محل فعاليت اصلی يا کارخانه:
کدپستی: تلفن: نمابر:

تقاضای استرداد مربوط به
سال دوره
مبلغ مالیات مبلغ عوارض
بابت:
صادرات کالا موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید
کالای عمومی
سوخت
دخانیات
عوارض آلایندگی
مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو
دیپلمات و کنسولگری
   
   
   
   
   
 
 
مدارک و مستندات
اینجانب صحت اظهارات و اطلاعات ارائه شده را تایید و عدم استفاده مجدد از اسناد و مدارک ارائه شده را تعهد می نمایم.بنابراین چنانچه بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی متخلف شناخته شوم عواقب عدم صحت اظهارات و اطلاعات ارائه شده را پذیرفته و به هر نحوی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین نماید مکلف به جبران خسارت وارده به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشم.