لطفاً براي خارج شدن از صفحه از دكمه خروج استفاده نماييد.
توجه: از کلیک بر روی دکمه Backمروگر خود و باز کردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید

اداره امورمالیاتی شهر
شهرستان واحد مالیاتی
شماره اقتصادی شناسه ملی/شماره ملی
نام شخص حقیقی/حقوقی نوع شخصیت
تلفن ثابت    

شماره درخواست سال دوره