لطفاً براي خارج شدن از صفحه از دكمه خروج استفاده نماييد.
توجه: از کلیک بر روی دکمه Backمروگر خود و باز کردن بیش از یک صفحه مرورگر بر روی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید
             
 
اطلاعات اصلی مؤدی
       

لطفاً براي ثبت اظهارنامه  شماره دوره و سال مالياتي و سال عملكرد راانتخاب نمائيد.
سال عملكرد:  
شماره دوره:

 
 
 
 
 
بازگشت به صفحه اصلي