برای اطلاع از شرایط ثبت نام اختیاری به آگهی مشمولین مرحله سوم در پایگاه اینترنتی www.vat.ir مراجعه کنید.
نام کاربری و کلمه عبور پس از تایید پیش ثبت نام و صدور مجوز برای مودی ارسال خواهد شد
پیش ثبت نام اشخاص حقیقی
 
پیش ثبت نام اشخاص حقوقی

 

بازگشت به صفحه اصلی