تذکر مهم : به اطلاع مودیان  گرامی می رساند،
برابرحکم مقرر در ماده 21 قانون مالیات برارزش افزوده مودیان محترم مالیاتی، قبل از ثبت اظهارنامه در سامانه مالیات برارزش افزوده مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ابرازی ارزش افزوده ، حسب نظر و کسب موافقت اداره کل ذیربط می باشند.

1-در صورت ارائه چک، چک رمزدار و قبوض الکترونیکی سه رقم آخر مبالغ بایستی صفر بوده و به بالا گرد شود، مبالغ گرد شده به عنوان طلب مودی منظور گردیده و در هنگام صدور برگ قطعی تسویه می گردد.
2-در صورت ارائه چک  تضمینی یا رمزدار به منظور پرداخت بدهی مالیاتی نسبت به صدور قبض نقدی از طریق سامانه  مالیات برارزش افزوده اقدام نمایید و قبض صادره شده را همراه چک مذکور جهت وصول به بانک ارئه نمایید .
 3-در صورت ثبت  الکترونیکی اظهارنامه با امضای دیجیتال یا پرداخت کل مبلغ ابرازی در موعد مقرر نیازی به مراجعه حضوری جهت  ارائه  نسخه چاپی اظهارنامه به واحدخدمات مودیان نخواهد بود.
 4-جهت  رفاه مودیان سیستم  ثبت چک در سامانه در نظر گرفته شده  که  فرآیند وصول از زمان تحویل چک تا مرحله و صول توسط مودی قابل پیگیری بوده  و رسید چکهای تحویلی توسط خدمات مودیان به مودی ارائه می گردد.
5-بکارگیری سیستم صدور پرداخت الکترونیکی غیر نقدی (چک) صرفاً برای کلیه اداره  کل فعال گردیده است و مودیان موظفند چک های خود را درسامانه ثبت  نمایند.
6-کلیه مودیان می توانند  اظهارنامه خود رابا استفاده از امضای دیجیتال ثبت نمایند .
7-جهت پرداخت قبوض الکترونیکی فقط از درگاه های "بانک ملی" شامل ATM، تلفنبانک ، اینترنت بانک و POS استفاده نمایید. لازم  به ذکر است بعد از پرداخت قبوض مذکور نیازی به ثبت آن در سامانه نمی باشد.
8-لطفا جهت استفاده از سامانه از نسخه های پایین تر از IE10  استفاده نمایید  .
9-نرخ مالیات برارزش افزوده جهت اعمال در سال 1393 ، 8در صد می باشد که 2.7% آن عوارض و 5.3%بابت مالیات می باشد.


راهنماي صدور قبض و پرداخت الكترونيكي    راهنماي ثبت اطلاعات چك  
 راهنمای درخواست صدور گواهی امضا الکترونیکی     راهنمای تنظیمات امضای الکترونیکی  
   
 
    تسلیم اظهارنامه عادی
    تسلیم اظهارنامه ویژه سوخت
    تسلیم اظهارنامه ویژه دخانیات
 
    تسلیم اظهارنامه ویژه الایندگی
    تسلیم اظهارنامه ویژه شماره گذاری خودرو
    مشاهده اظهارنامه ها
 
 
    اصلاح اظهارنامه عمومی
   اصلاح اظهارنامه ویژه سوخت
    اصلاح اظهارنامه ویژه دخانیات
 
    اصلاح اظهارنامه ویژه الایندگی
    اصلاح اظهارنامه ویژه شماره گذاری خودرو
 
 
    صدور الکترونیکی قبض پرداخت مالیات
   صدور الکترونیکی قبض پرداخت عوارض
   مشاهده قبوض الکترونیکی
 
 
    ثبت اطلاعات چک مالیات 
   ثبت اطلاعات چک عوارض
   مشاهده چک های ثبت شده
   اصلاح و حذف اطلاعات چک
   مشاهده نتیجه درخواست
              
 
 
    ادارات کل امور مالیاتی
    مراکز خدمات مودیان
    حسابهای واریز مالیات و عوارض
     فرم اظهارنامه
     فرم ثبت نام اشخاص حقوقی
     فرم ثبت نام اشخاص حقیقی
    دستورالعمل تسلیم اظهارنامه
    و پرداخت مالبات و عوارض
    راهنمای تکمیل اظهارنامه
جهت شرکت در دوره های آموزشی به سایت www.Mataz.irمراجعه نمایید

فرم درخواست شرکت در دوره های آموزشی مالیات برارزش افزوده(  اشخاص حقیقی -   اشخاص حقوقی) 

جهت دريافت آخرين اخبار و اطلاعيه‌هاي نظام ماليات برارزش افزوده اينجا كليك نماييد.  

فراخوان تامین نیروی متخصص